RENTA 2015 I CUSTÒDIA COMPARTIDA

agencia-tributariaTot just iniciada la campanya de la Renda 2015 esdevé necessari recordar que, en els supòsits de separació legal o divorci en els que per resolució judicial s’ha determinat l’exercici compartit de la custòdia dels fills menors i, alhora, s’han determinat pensions per aliments dels mateixos, ja no és compatible el benefici de la exempció del mínim per descendents de l’article 58 de la LIRPF (en forma prorratejada entre els progenitors) amb el mecanisme corrector de la progressivitat en l’aplicació de la escala general de l’impost sobre la base liquidable en quant a l’import de les anualitats per aliments  de l’article 64 de la LIRPF.

Desprès d’un extens debat sobre la compatibilitat d’ambdós beneficis, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central, en la seva Resolució número 3654/2014 d’11 de setembre de 2014, va fixar el criteri de que ambdós beneficis eren aplicables conjuntament.

No obstant, aquella resolució ja feia palès que allò suposava una discriminació vers els contribuents casats i no separats legalment amb fills al seu càrrec i dels que, separats o divorciats, no tinguessin atribuïda la custòdia dels seus fills menors, però que només per la via de la modificació legislativa seria possible evitar aquestes situacions.

Dit i fet. Tan sols dos mesos i mig després, mitjançant la Llei 26/2014, de 27 de novembre, de modificació de l’IRPF,  el legislador va modificar l’article 64 de la LIRPF en el sentit de que el mateix no és aplicable en els casos en els que ho és l’exempció del mínim per descendents de l’article 58 de la LIRPF.

Por tant, des de l’1 de gener de 2015, data en que va iniciar la seva vigència la precitada modificació, els progenitors separats legalment o divorciats que ostentin la custòdia dels seus fills menors en forma compartida i, alhora, paguin pensions d’aliments per a ells (sempre segons resolució judicial) només podran aplicar-se en la seva declaració de l’IRPF l’exempció del mínim per descendents. A més, cal no oblidar que aquest benefici ha de prorratejar-se entre ambdós progenitors. És a dir, cadascun d’ells podrà aplicar-se la meitat del mínim exempt.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *