La firma

Eficiència, proximitat i control de costos defineixen la nostra Firma, posicionant-nos en una alternativa real a les Firmes de grans dimensions

Llegir més

Àmbit Internacional

L‘Equip

Un equip pluridisciplinari, integrat per advocats amb formació i experiència internacionals.

Formem part del seu equip per comprendre tots els aspectes i implicacions dels seus projectes.

Llegir més

Àrees d′Exercici

Practiquem un Dret basat en un alt grau d’especialització i coneixement tècnic de cada materia

Llegir més

Arbitratge

En l’actualitat l’arbitratge internacional es presenta com el principal mitjà de resolució de controvèrsies al que acudeixen les empreses – ja siguin “multinacionals” o d’àmbit local-, no només amb l’objectiu de dirimir disputes comercials de caràcter internacional, sinó també aquelles altres que tenen per objecte la protecció d’inversions en tercers Estats, a l’ampara dels Tractats de Protecció Recíproca d’Inversions (APRI-BIT).

Llegir més