Carrera a FPS

Fabregat Perulles Sales, Abogados selecciona als membres del seu equip atenent no només als seus coneixements professionals (s’exigeix un excel.lent expedient acadèmic), sinó també, al seu dinamisme, capacitat d’adaptació i de treball en equip.

carrera_fps

No només tenim en compte les competències professionals, valorem molt especialmente la qualitat humana dels membres del nostre equip. L’empatia, entenem, és fonamental en la nostra professió.

Valorem especialment a aquells professionals que tenen un profund coneixement d’altres països, tant a nivell idiomàtic com sociocultural. A Fabregat Perulles Sales, Abogados, creiem que per a donar un bon servei a nivell internacional, no només és necessari dominar els idiomes, sinó que també hem de ser capaços de conèixer en profunditat els usos i particularitats de cada país. Per aquest motiu, la Firma incorpora tant a advocats espanyols com a professionals d’altres països.

Promovemla cultura del esforç i del mèrit.

Tots aquells que estiguin interessats poden enviar les seves candidatures incloent Currículum i expedient acadèmic a
recruitment@fabregat-perulles-sales.com

Dinamisme, adaptabilitat i treball en equip.