Cap a un urbanisme sostenible: en vigor el nou PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat a Alcanar

urbanisme sostenible

Cap a un urbanisme sostenible: en vigor el nou PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat a Alcanar

El passat 19 de gener de 2024 es va publicar al DOGC l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar (PDU_MMA). Aquest instrument s’emmarca dins del context actual de tendència revisora de la planificació urbanística per tal de determinar uns criteris i unes estratègies de creixement sostenible i ús racional del sòl; i troba el seu antecedent en el PDU de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDU_LG), aprovat definitivament el 28 de gener de 2021 i publicat al DOGC el següent 15 de febrer de 2021.

Passant de llarg de l’àrea metropolitana de Barcelona, que també treballa en el seu propi PDU -ja aprovat inicialment-, aquest PDU inclou en el seu àmbit els 41 municipis del litoral català.

La principal característica d’aquest instrument és que persegueix l’objectiu de protegir la costa d’una excessiva urbanització i posa el focus en aquells «sòls d’extensió que no han sofert un procés de transformació urbana o que si el van iniciar, han estat aturats i les obres iniciades han perdut la seva efectivitat», ja siguin sòls urbans o urbanitzables. En concret, en relació a aquests sectors, posa de manifest la «necessitat de considerar, a més de l’eventual extinció, altres estratègies de modificació, tals com la reducció de l’àmbit o el canvi de model» d’aquells municipis que no tenen el planejament adaptat al pla territorial corresponent (30 del total de 40 municipis que configuren l’àmbit del PDU_MMA).

D’aquesta revisió dels sòls d’extensió, el Pla Director en proposa 3 afectacions:

  • L’extinció dels sectors; és a dir, la seva desclassificació amb efectes d’aplicació directa i sense necessitat de modificar el planejament urbanístic municipal.
  • La seva modificació, ja sigui respecte els seus paràmetres urbanístics, la reducció de la seva superfície, o la modificació del seu programa de desenvolupament. Es vehicula mitjançant la forma de “directriu” per tal que el planejament municipal s’hi adapti.
  • Àmbits que, com a resultat dels estudis ambientals, no resulten afectats pels criteris del PDU.

D’aquesta manera, i d’acord amb els estudis realitzats en l’elaboració d’aquest instrument, el PDU desclassifica 76 àmbits (23%), afectant a una superfície total de 1.056 ha i 18.588 habitatges; en modifica un total de 157 (47%), que abasten una superfície de 2.312 ha i 62.075 habitatges. Per contra, resten sense afectació 102 àmbits (30%) del total de 335 revisats, amb una superfície de 1.435 ha i 25.884 habitatges. Les comarques més afectades per la desclassificació de sectors són el Baix Penedès i el Tarragonès i les més afectades per les modificacions , el Maresme i el Baix Camp.

Per altra banda, per tal de completar les previsions de sostenibilitat, aquest nou instrument estableix criteris de valoració del paisatge i integració paisatgística, tant per l’ordenació dels sectors com les condicions d’edificació de les parcel·les. Aquests criteris són d’aplicació no només per aquells municipis que no tinguin el planejament adaptat, sinó per tots els municipis del litoral des de Malgrat de Mar a Alcanar, exceptuant els de l’àrea metropolitana.

Integració paisatgística i criteris ambientals

Publicació realitzada per la nostra companya i advocada de FPS Anna Carlero i Guerrero

Anna Carlero

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *