Dret Marítim i Portuari

Asesoramiento a Empresas que operan en los Ámbitos Marítimo y Portuario (Navieras, Terminales Portuarias, Transitarios, Sociedades de Estiba y Desestiba, Empresas auxiliares, etc.), en relación con:

DERECHO MARÍTIMO Y PORTUARIO
  • Compravenda, Lloguer y Explotació Comercial d’embarcacions.
  • Concessions Administratives.
  • Sol·licituds d’Ocupació de Domini Públic.
  • Tarifes Portuàries.
  • Prevenció i Seguretat.
  • Responsabilitat Civil, Assegurances.
  • Procediments o litigis de naturalesa marítima (salvaments, embargaments, accidents, etc.).

Practiquem un Dret basat en un alt grau d’especialització i coneixement tècnic de cada materia