Dret de Família

El nostre departament de Dret de Família assessora i defensa amb màxima discreció als nostres clients en tot tipus de qüestions relacionades amb aquesta materia.

derecho_familiar
  • Separacions, divorcis, nul·litats.
  • Unions de fet: regulació i extinció.
  • Capitulacions i acords prematrimonials.
  • Liquidació de règims econòmics matrimonials.
  • Filiació.
  • Incapacitats i tuteles.

Practiquem un Dret basat en un alt grau d’especialització i coneixement tècnic de cada materia