Litigació i arbitratge

Tants anys d’experiència en litigació, particularment en arbitratge nacional i internacional, ens permeten defensar i assessorar eficaçment als nostres clients.

litigacion_y_arbotraje

Litigació

 • Processal civil, mercantil i administratiu.
 • Arbitratge, tant nacional com internacional.
 • Resolució alternativa de conflictes (ADR).
 • Execució internacional de resolucions judicials i laudes arbitrals.
 • Dret processal europeu.
 • Mediació.

Arbitratge

Per què l’Arbitatge?

Els nostres advocats estan familiaritzats amb les Normes i procediments d’arbitratge de les Cambres d’arbitratge més rellevants: UNCITRAL, ICC, SCAI, LCIA, WIPO, etc.

En l’actualitat l’arbitratge internacional es presenta com el principal mitjà de resolució de controvèrsies al que acudeixen les empreses – ja siguin “multinacionals” o d’àmbit local-, no només amb l’objectiu de dirimir disputes comercials de caràcter internacional, sinó també aquelles altres que tenen per objecte la protecció d’inversions en tercers Estats, a l’ampara dels Tractats de Protecció Recíproca d’Inversions (APRI-BIT).

La flexibilitat del procediment, la neutralitat dels operadors i la incidència en els costos, són alguns dels factors que han posicionat l’arbitratge i la resta de sistemes alternatius de resolució de conflictes (ADR) com a una veritable alternativa a la jurisdicció estatal.

El desenvolupament que ha experimentat la pràctica arbitral ha vingut acompanyat d’una major complexitat i sofisticació del procediment, que al seu torn han portat a exigir una progressiva especialització dels operadors que participen en aquesta pràctica.

La flexibilitat del procediment, la neutralitat dels operadors i la incidència en els costos han posicionat a l’arbitratge com una veritable alternativa a la jurisdicció estatal.

Què Fem?

Fabregat Perulles Sales Abogados compta amb el coneixement i l’experiència necessaris per a proporcionar en cada concret cas l’assessorament que la defensa del client pugui precisar, tant en la fase contractual com en la pre arbitral i l’arbitral, pròpiament dita. Tot això, lligat a un profund coneixement de la regulació substantiva de les àrees de pràctica desenvolupades per Fabregat Perulles Sales Abogados, ens permet oferir una defensa jurídica altament qualificada.

L’àrea de litigació de Fabregat Perulles Sales assisteix a clients tant nacionals com estrangers en l’elecció de la seu, institució i reglament d’arbitratge, en la redacció de clàusules d’arbitratge ad hoc o “tailor-made”, en la fase preparatòria del procediment, així com en la representació i defensa del client durant el propi procediment arbitral.

Tot això permet assegurar la posició del nostre client davant l’eventual necessitat d’acudir a un procediment de reconeixement i execució d’un Laude dictat a l’empara del Conveni pel reconeixement i execució de Sentències arbitrals fet a Nova York el 10 de juny de 1958.

Fernando Sales, responsable del departament de litigació, entre altres acreditacions, és membre (MCiarb) del prestigiós Chartered Institute of Arbitrators of London (CIArb).

Practiquem un Dret basat en un alt grau d’especialització i coneixement tècnic de cada materia

On Actuem?

La flexibilitat del procediment, la neutralitat dels operadors i la incidència en els costos han posicionat a l’arbitratge com una veritable alternativa a la jurisdicció estatal.

La vocació internacional de Fabregat Perulles Sales Abogados es troba molt present també en l’àrea de litigació, fet que ens permet, gràcies a la nostra sòlida xarxa de col·laboradors, no només assistir als nostres clients en els seus països d’origen, sinó també formar part o participar en arbitratges en els que s’hi troben implicades diverses jurisdiccions.

Així mateix, els nostres advocats estan familiaritzats amb les normes i procediments d’arbitratge de les Cambres d’arbitratge més rellevants, com ara:

 • UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)
 • ICC (International Chamber of Commerce), París.
 • SCAI (Swiss Chambers Arbitration Institution), Suïssa.
 • LCIA (London Court of International Arbitration), Londres
 • DIS (German Institution for Arbitration), Bonn.
 • CAM ( Camera Arbitrale di Milano) Milà.
 • WIPO (World Intellectual Property Organization), Ginebra..

La nostra estructura redueix l’exposició a conflictes d’interès, ens permet ser flexibles, racionalitzar els costos del procediment i adaptar-nos a les necessitats del client.

Avantatges

L’estructura de Fabregat Perulles Sales Abogados permet reduir l’exposició a conflictes d’interès, ens permet ser flexibles, racionalitzar els costos del procediment i adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

La nostra experiència i especialització ens fa altament competents en les matèries que tractem.

Totes aquestes circumstàncies ens posicionen com a alternativa sòlida a les grans firmes.

Els nostres advocats estan familiaritzats amb les Normes i procediments d’arbitratge de les Cambres d’arbitratge més rellevants: UNCITRAL, ICC, SCAI, LCIA, WIPO, etc.