Col·laboracions

Fabregat Perulles Sales Abogados manté una extensa xarxa de contactes i oficines associades a Europa, el que ens permet oferir assessorament efectiu i exhaustiu en qüestions internacionals, on es poden veure implicats els diferents sistemes legals de cada país.

internacional-colaboraciones_fps

Gaudim de la confiança de despatxos internacionals de gran prestigi.