Propietat Industrial i Intel·lectual

Assessorament Jurídic en relació als aspectes jurídics relatius a la contractació, procediments judicials i/o davant qualsevol organismes, públics o privats, relacionat amb:

Propiedad Industrial e Intelectual
  • Contractes de Llicència de Patents i Marques
  • Cessió de Drets d’Edició, Reproducció, Distribució i Transformació de Bases de Dades, Obres Literàries, Científiques, Musicals.
  • Contractes de Prestació Artística, etc.
  • Campanyes Publicitàries, Contractes de Publicitat, Difusió i Creació Publicitària.
  • Esponsorització i Patrocini.
  • Contractes de Treball Esportiu i d’Explotació Publicitària de Imatge d’Esportistes.
  • Merchandising, Comunicació, Productors Audiovisuals.
  • Empreses de la Industria de l’Entreteniment i de les Telecomunicacions, etc.

Practiquem un Dret basat en un alt grau d’especialització i coneixement tècnic de cada materia