Dret Mercantil i Societari

El nostre sòlid coneixement del dret espanyol, junt amb la nostra experiència internacional, facilita l’èxit dels projectes dels nostres clients.

Derecho Mercantil y Societario
 • Contractes comercials nacionals i internacionals
 • Franquícia, distribució, agencia i altres contractes comercials
 • Constitució de societats
 • Acords d’inversió i finançament
 • Secretaria a Consells d’Administració
 • Pactes de socis
 • Compliance
 • Dret bancari i financer
 • Reestructuració d’empreses i Dret concursal
 • Fiscalitat corporativa
 • Procediments en matèria de dret de la competència (càrtels, fixació de preus, abús posició dominant, etc.)
 • Competència deslleial.
 • Contractació pública.

Practiquem un Dret basat en un alt grau d’especialització i coneixement tècnic de cada materia