Què fem?

Fabregat Perulles Sales Abogados compta amb el coneixement i l’experiència necessaris per a proporcionar en cada concret cas l’assessorament que la defensa del client pugui precisar, tant en la fase contractual com en la pre arbitral i l’arbitral, pròpiament dita. Tot això, lligat a un profund coneixement de la regulació substantiva de les àrees de pràctica desenvolupades per Fabregat Perulles Sales Abogados, ens permet oferir una defensa jurídica altament qualificada.

L’àrea de litigació de Fabregat Perulles Sales assisteix a clients tant nacionals com estrangers en l’elecció de la seu, institució i reglament d’arbitratge, en la redacció de clàusules d’arbitratge ad hoc o “tailor-made”, en la fase preparatòria del procediment, així com en la representació i defensa del client durant el propi procediment arbitral.

Tot això permet assegurar la posició del nostre client davant l’eventual necessitat d’acudir a un procediment de reconeixement i execució d’un Laude dictat a l’empara del Conveni pel reconeixement i execució de Sentències arbitrals fet a Nova York el 10 de juny de 1958.

Fernando Sales, responsable del departament de litigació, entre altres acreditacions, és membre (MCiarb) del prestigiós Chartered Institute of Arbitrators of London (CIArb).

La flexibilitat del procediment, la neutralitat dels operadors i la incidència en els costos han posicionat a l’arbitratge com una veritable alternativa a la jurisdicció estatal.