On actuem?

La flexibilitat del procediment, la neutralitat dels operadors i la incidència en els costos han posicionat a l’arbitratge com una veritable alternativa a la jurisdicció estatal.

La vocació internacional de Fabregat Perulles Sales Abogados es troba molt present també en l’àrea de litigació, fet que ens permet, gràcies a la nostra sòlida xarxa de col·laboradors, no només assistir als nostres clients en els seus països d’origen, sinó també formar part o participar en arbitratges en els que s’hi troben implicades diverses jurisdiccions.

Així mateix, els nostres advocats estan familiaritzats amb les normes i procediments d’arbitratge de les Cambres d’arbitratge més rellevants, com ara:

  • UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)
  • ICC (International Chamber of Commerce), París.
  • SCAI (Swiss Chambers Arbitration Institution), Suïssa.
  • LCIA (London Court of International Arbitration), Londres
  • DIS (German Institution for Arbitration), Bonn.
  • CAM ( Camera Arbitrale di Milano) Milà.
  • WIPO (World Intellectual Property Organization), Ginebra..

La nostra estructura redueix l’exposició a conflictes d’interès, ens permet ser flexibles, racionalitzar els costos del procediment i adaptar-nos a les necessitats del client.