Àrees d’exercici

Advocada especialitzada en dret mercantil. Assessora i assisteix a empreses en matèria de dret mercantil i societari.

Idiomes

Espanyol, català i anglès

Formació Acadèmica

ESADE Business&Law School.. Grau en Dret (2019)
ESADE Business&Law School.. Màster d’especialització en Dret Internacional dels Negocis (2020)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster d’accés a l’advocacia (2020)