Archivos Mensuales: abril 2016

КАК ВЕСТИ БИЗНЕС В ИСПАНИИ: Географическое распределение экономической деятельности

Испания занимает привилегированное местоположение на юго-западе Европы, считающееся окном в страны Северной и Южной Америки, Африки и Старого Света. Территория Испании составляет 500 тысяч км2, большая часть которых располагается на Пиренейском полуострове по соседству с Португалией, включая в себя также Балеарские острова, омываемые водами Средиземного моря, Канарские острова, омываемые Атлантическим океаном, и автономные города Сеута […]

RENTA 2015 I CUSTÒDIA COMPARTIDA

Tot just iniciada la campanya de la Renda 2015 esdevé necessari recordar que, en els supòsits de separació legal o divorci en els que per resolució judicial s’ha determinat l’exercici compartit de la custòdia dels fills menors i, alhora, s’han determinat pensions per aliments dels mateixos, ja no és compatible el benefici de la exempció […]

RENTA 2015 Y CUSTODIA COMPARTIDA

Recién iniciada la campaña de la Renta 2015 se hace necesario recordar que, en los supuestos de separación legal o divorcio en los que por resolución judicial se ha determinado el ejercicio compartido de la custodia de los hijos menores y, a su vez, se han determinado pensiones para alimentos de los mismos, ya no […]

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015

El pasado 23 de marzo entró en vigor el Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a […]