Date: 26 November, 2015

Categories: Català Family Law

REGISTRE DE PARELLES ESTABLES I PENSIÓ DE VIDUÏTAT A CATALUNYA

unio-estable-parellaEn sessió ordinària celebrada el passat 19 de novembre, el Parlament de Catalunya va validar per unanimitat el Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del codi civil de Catalunya, per la creació d’un registre de parelles estables únic a nivell autonòmic per tal d’estendre i consolidar la igualtat en matèria de drets civils i el seu exercici per les parelles estables vers altres territoris de l’Estat, i molt especialment per a facilitar l’accés al dret a percebre pensió de viduïtat de la Seguretat Social, tenint en compte la validesa i suficiència que atorga el Tribunal Constitucional a la inscripció en aquesta mena de registres per la acreditació de la relació de parella.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *